Vervoerdersaansprakelijkheid

Een polis “Vervoerdersaansprakelijkheid” waarborgt goederen vervoerd voor derden. Vaak dekt deze polis maar een deel van de werkelijk geleden schade. En dat verschil kan serieus oplopen. In sommige gevallen kan het zijn dat op een verzekerbaar bedrag van 500.000 € slechts 50.000 € uitgekeerd wordt door de wettelijke vervoersverzekering.

De overige 450.000 blijven dan ten laste van de verzender.