Uw woning

Eigenaar

De brandverzekering verzekert uw woning en inboedel tegen zowel brand als tegen waterschade, stormschade, glasbreuk en elektriciteitsschade. Na een aantal schrijnende gevallen heeft de wetgever immers geëist dat een aantal basisdekkingen in elke brandpolis zouden worden opgenomen.

De standaardformule dekt de materiële schade die veroorzaakt wordt door brand, ontploffing, implosie, blikseminslag, aanslagen en arbeidsconflicten, aanbotsen door een dier, aanbotsen door een transportmiddel, vallen van een boom op het gebouw, storm, sneeuw- of ijsdruk op daken en hagel en natuurrampen. Verder voorziet de polis ook burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw en rechtsbijstand gebouw (voor eigenaars).

Uitbreidingen

Daarnaast bestaan er verschillende formules voor extra dekkingen. We denken hierbij aan diefstal, waardevolle voorwerpen of alle bouwrisico’s.

Huurder

De brandverzekering is natuurlijk ook belangrijk voor de huurder van een pand. In de eerste plaats om de huurdersaansprakelijkheid te dekken. Als huurder moet je immers het gehuurde pand na de contractperiode terug kunnen geven in de staat waarin je het hebt ontvangen.

Ook na een schadegeval.

Bij éénder welk euvel (brand, overstroming) wordt de aansprakelijkheid van de huurder automatisch aangesproken. Verder wil u als huurder natuurlijk de inhoud van uw huurwoning verzekeren bij eventuele brand (uw meubels, kleren, …), tegen waterschade of natuurrampen… De brandverzekering voor de huurder zal de inhoud van uw woning verzekeren bij een schade of verlies. Facultatief kan u ook een diefstalverzekering afsluiten. En finaal is het ook belangrijk om uw burgerlijke aansprakelijkheid te vrijwaren. Als bij een woningbrand uw huurwoning ook een aanpalende woning beschadigt, dan moet u ook deze schade vergoeden. Dus toch maar beter uw voorzorgen nemen.

Verhuurder

Als verhuurder en eigenaar van een pand kunt u opteren om in uw brandverzekering de afstand van verhaal tegenover de huurder mee op te nemen mits een kleine bijpremie. Deze brandverzekering kan zich immers tegen de huurder keren indien die aansprakelijk is voor een schadegeval. Met de optie afstand van verhaal zal de verzekeraar zich niet tegen de huurder keren om de schade te verhalen op hem. Zo ontstaan er geen conflicten tussen u als eigenaar en uw huurder.

De extra kost kunt u verhalen op de huurder door die door te rekenen in de huur.
Bijkomend voordeel is dat er in geval van schade aan het gebouw slechts 1 expert vereist is in plaats van 2.