Rechtsbijstand

U heeft rechten…. Maar vaak maakt u er geen gebruik van omdat u van mening bent dat het sop de kool niet waard is, of omdat u schrik hebt van de astronomische prijzen welke processen soms met zich meebrengen.
Of gewoonweg omdat u niet weet tot wie u zich kan wenden

En ja het kan soms duur zijn; denk maar aan advocaatkosten, expertkosten die je soms moet voorschieten, deurwaarders en noem maar op. Dit kan natuurlijk doorwegen op een gezinsbudget. Vandaar dat een rechtsbijstandsverzekering een iets onontbeerlijk is geworden bij de gezinnen. Gespecialiseerde juristen bij uw rechtsbijstandsverzekeraar onderzoeken uw dossier en streven in de eerste plaats naar een goede minnelijke regeling. De gerechtskosten en de erelonen bij een eventuele gerechtelijke procedure worden dan gedragen door uw verzekeraar. De rechtsbijstandverzekering helpt u dus optimaal bij het behartigen van uw belangen.

Bijstand kan gelden bij volgende zaken:

  • Sociaal & Burgerlijk verhaal
  • Als consument
  • Eigenaar of huurder
  • Administratief en fiscaal recht
  • Personen en familierecht
  • Schenkingen, testamenten en erfenissen
  • Bij een verkeersongeval