Pensioensparen

De verzekering Pensioensparen is een beleggingsformule met een aantal eigen bijzonderheden.
Zo is het bedrag dat u in deze formule kan beleggen beperkt tot maximaal 950 € per jaar.

Het interessante aan deze formule is dat ze een fiscaal voordeel biedt van minstens 30 %.
Bovendien biedt de pensioenspaarverzekering u een gewaarborgd minimumrendement, gecombineerd met een winstdeelname op basis van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij.

Er  zijn meerdere formules mogelijk waarbij wij als makelaar voor u de meest geschikte polis uitzoeken. Voor een maximaal rendement is dus een persoonlijk onderhoud aangewezen.