Huispersoneel

Als u af en toe eens beroep doet op een babysit of iemand laat helpen in de tuin, dan treedt u als het ware op als werkgever.
In dat geval moet u een verzekering tegen ongevallen afsluiten voor “uw werknemer”, geldig voor zowel de weg van en naar het werk als tijdens de werkuren.

De polis huispersoneel zal u beschermen tegen ongevallen die uw gelegenheidspersoneel of vaste tuinman overkomen en de geleden schade vergoeden. Zeker bij lichamelijke letsels kan de factuur snel oplopen.

Opgepast!

Tot voor kort moest u voor uw poetsvrouw of tuinman in bepaalde gevallen geen bijdragen aan de Sociale Zekerheid betalen.
Maar sinds 1 oktober 2014 is een RSZ-bijdrage verplicht voor elke vorm van manuele huishoudelijke betaalde activiteit.
En dit ongeacht het aantal gepresteerde uren per week.

Er wordt enkel een uitzondering voorzien voor niet-manuele occasionele arbeid gedurende maximaal 8 uur per week (niet-manuele arbeid = babysitten, gezelschap houden, boodschappen doen en begeleiden van personen; occasioneel = vrijblijvend, niet geregeld).

Personeel via dienstencheques zijn automatisch verzekerd.

Voor wat niet-betaalde hulp betreft, speelt arbeidsongevallen niet. U kan dan enkel aansprakelijk zijn als er een fout in uw hoofde kan aangetoond worden, waarbij dan de BA Familiale kan aangesproken worden.

Vb.: u rijdt met kruiwagen tegen een ladder, waarop een schilder bezig was …