Bedrijfsschade

Brandverzekering

Een van de grootste bedreigingen voor uw bedrijf  is  brand en alle gerelateerde gevaren (zoals hagel, storm, …), of risico’s die er een oorzakelijk verband mee hebben (werkloosheid van uw personeel, blus- of regenwater dat op uw machines valt nadat een brand het dak heeft vernield of zelfs de schade aan andermans goederen die bij u opgeslagen liggen).

Diefstallen in afgelegen en onbewaakte bedrijfsgebouwen zijn legio. En vaak zijn het de gloednieuwe voorwerpen van grote waarde die verdwijnen. Ook deze risico’s kunt u laten opnemen in een dergelijke polis.

De waarborg brand dekt met andere woorden de onmiddellijke gevaren die uw roerend en onroerend vermogen bedreigen.

Polis Bedrijfsschade

Uw brandverzekering zal uw roerend en onroerend vermogen beschermen. Maar een brand of een ander schadegeval kan het voortbestaan van uw bedrijf ook op andere manieren in het gedrang brengen. Vaak hebt u dan geen andere keuze om uw bedrijvigheid gedurende onbepaalde tijd stop te zetten. Uw omzet maakt een diepe duik, maar uw vaste kosten blijven wel doorlopen. Uw werkloze werknemers gaan misschien elders werken en uw klanten zullen de goederen die u niet kunt leveren bij uw concurrenten moeten aankopen. Wanneer u dan opnieuw bedrijfsklaar bent, moet u nog investeren om uw werknemers terug te halen en uw plaats op de markt te heroveren…

De verzekering Bedrijfsschade door brand stelt u in staat om na een brand of een gelijkaardig schadegeval snel naar de financiële situatie van vóór het schadegeval terug te keren dankzij de uitkering van uw winstderving en de betaling van uw vaste kosten gedurende de vergoedingsperiode.

Machinebreuk

Een verzekering machinebreuk vergoedt de materiële beschadiging van verzekerde machines en installaties die veroorzaakt is door een aantal opgesomde gevaren. Deze gevaren worden ingedeeld in vier hoofdcategorieën:

  • verkeerde manipulatie
  • eigen gebrek van de machine
  • inwerking van de omgeving
  • natuurkrachten

Behalve de dekking van het materieel worden ook de kosten voor de wedersamenstelling van de gegevens vergoed indien blijkt dat de informatiedragers beschadigd of vernietigd zijn. Ook de supplementaire kosten voor de financiële gevolgen van een volledige of gedeeltelijke onderbreking van de verzekerde installatie worden vergoed.