Aansprakelijkheid: BA Auto

Maréchal Verzekeringen nv biedt een zeer uitgebreid gamma autoverzekeringen met scherpe premies, en een dekking op uw maat. Wij helpen u tevens bij de inschrijving van uw voertuig bij DIV (Directie Inschrijving Voertuigen). Natuurlijk geldt onze expertise ook in geval van bijstand en professioneel advies bij schade.

In de eerste plaats moet een polis Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto onderschreven worden. Dit is de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen conform de wet van 14/12/1992. Deze polis vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade aan derden. Voor elk van u hebben wij de geschikte formule.

Volgende uitbreidingen zijn mogelijk :

Mini-omnium

Een omnium polis dekt alle eigen schade.

De mini-omnium is eveneens mogelijk, maar bevat slechts een aantal standaard dekkingen voor een scherpere premie. We zoeken voor u de beste formule. De mini-omnium biedt onder meer volgende dekkingen :

  • Brand:

Natuurlijk is brandschade ten gevolge van brand ontstaan in de motor/ leidingen gedekt, maar ook onheil in uw garage of woning en schade door bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting of blusschade zijn gedekt.

  • Diefstal:

Deze waarborg betreft materiële schade door diefstal of poging tot diefstal (kapotte ruiten, geforceerde deur, …) van uw voertuig. Ook car- of homejacking valt onder deze noemer.

  • Glasbreuk:

Het valt wel vaker voor dat uw voorruit het door steenslag hard te verduren krijgt. Als dit gepaard gaat met glasbreuk, kan deze waarborg aangesproken worden. Maar dit geldt ook bij glasbreuk omwille van inbraak.

Tip: laat nooit waardevolle zaken zoals gps, smartphone , laptop, tablet pc, …  zichtbaar achter in uw wagen.

  • Natuurkrachten:

Hieronder verstaan we klassiekers als stormschade, hagelstenen, vallende voorwerpen zoals een elektriciteitspaal, bomen, stenen, dakpannen, …

  • Aanrijding met dieren:

U rijdt bijvoorbeeld overstekend wild aan zoals een hert of everzwijn. Of een huis- of hoevedier zoals een kat, hond, paard…

Omnium

De volledige omnium vult de waarborgen van de mini-omnium aan met een verzekering van alle stoffelijke schade die het gevolg is van vandalisme, aanrijdingen of andere ongevallen.

Bescherming van personen

Veel mensen weten dit niet, maar als u als bestuurder in fout bent beschermt uw BA-verzekering wel de inzittenden maar niet uzelf!

U draait dus zelf op voor alle medische kosten, inkomensverlies, … Een bestuurdersverzekering is dus een perfecte aanvulling op uw BA-autoverzekering. Er zijn diverse formules op de markt. Maréchal verzekeringen kan u daarbij als onafhankelijk makelaar helpen de juiste keuze te maken.

Zo kan u eventueel kiezen om een vergoeding te ontvangen bij lichamelijke schade van de verzekerde bestuurder van het verzekerde voertuig. Deze vergoeding wordt uitgekeerd voor kosten van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, voor medische kosten in functie van uw eigen situatie maar ook bij overlijden.

In andere gevallen zal een vooraf afgesproken forfaitair bedrag uitgekeerd worden. Dit kan een belangrijk voordeel opleveren in premie, en toch al heel wat zekerheid bieden voor de bestuurder en zijn gezin.